Loading...
 Start Page

Πολιτική Ποιότητας

To ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ αποτελεί δυναμική παρουσία στο χώρο της υγείας από τα τέλη του 2008. Στόχος του είναι η παροχή επιστημονικής φροντίδας υγείας ανώτερης ποιότητας, εστιάζοντας στην εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της πάθησης έως την αποθεραπεία και αποκατάστασή της.

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ανοιχτής Νοσηλείας της ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. είναι σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα της Ευρώπης. Παρέχει υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης με εξειδικευμένη ομάδα αποκατάστασης που αποτελείται από έμπειρο ιατρικό, νοσηλευτικό και θεραπευτικό προσωπικό σε άτομα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες από τραυματισμούς (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τροχαία ατυχήματα, κακώσεις νωτιαίου μυελού, ακρωτηριασμοί, αθλητικές κακώσεις κλπ) ή παθήσεις (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Parkinson, εγκεφαλική παράλυση κλπ) και περιορισμό της λειτουργικότητας λόγω παθήσεων του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις κλπ.

Η βασική Πολιτική Ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται οι ενέργειες λειτουργίας  του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015
 • Η Λειτουργία του Κέντρου είναι σε απόλυτη συμφωνία με την εθνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Παρέχονται όλοι οι απαραίτητοι πόροι για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Θεσπίζεται η Συνεργασία με αξιόπιστους και αξιολογημένους προμηθευτές, συνεργάτες και υπεργολάβους
 • Συνεχής κατάρτιση του προσωπικού στην εργασία την οποία εκτελεί καθώς και στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Συνεχής εκσυγχρονισμός και συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 • Αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών και γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση
 • Παροχή εμπιστοσύνης ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών
 • Συστηματική ανάλυση όλων των βάσιμων παραπόνων των ασθενών ή των συγγενών τους και τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και διερεύνηση των αιτιών.
 • Συνεχής παρακολούθηση των ιατρικών και τεχνολογικών εξελίξεων
 • Ανάληψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
 • Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διαχείριση των απειλών και των ευκαιριών
 • Θέσπιση αντικειμενικών στόχων ποιότητας οι οποίοι προκύπτουν από τις διεργασίες μέτρησης και παρακολούθησης της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή εφαρμογή προς συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων

Στόχος του είναι η συνολική αντιμετώπιση της Υγείας κάθε πολίτη της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης από έμπειρο επιστημονικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και θεραπευτικό) προσωπικό. 
Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της Κέντρου είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας του, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η ικανοποίηση των ασθενών του Κέντρου ή των συγγενών τους αποτελεί στρατηγικό σημείο στη λειτουργία του. Το Κέντρο αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ασθενείς του στη διατήρηση της καλής του φήμης και δεσμεύεται στην τήρηση των προβλεπόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς του με στόχο την γρήγορη αποθεραπεία και αποκατάσταση τους

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015, το οποίο εφαρμόζεται & τηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και ανασκοπείται ως προς τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.
Τα στελέχη του Κέντρου έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους. 

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης του Κέντρου να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό τη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τη προσήλωση στους στόχους του, προσφέροντας στους ασθενείς του υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την αποθεραπεία και αποκατάστασης τους.

Η δεδηλωμένη Πολιτική για την Ποιότητα, είναι σύμφωνη με τους στόχους της Εταιρείας, τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών. Κοινοποιείται, γίνεται κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της, αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας και υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας είναι η κατανόηση της σημαντικότητάς τους από όλους τους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, κάθε εργαζόμενος συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων αυτών με τη συμβολή του στη σωστή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να υποστηρίξει την Πολιτική για την Ποιότητα.

ΟΛΥΜΠΙΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Πιθάρι Ακρωτηρίου, Χανιά
ΤΚ 73100 
  +30 2821110200

  rehab@olympion-group.com
  info@olympionchanion.gr

Πολιτική Ποιότητας ΚΑΑ Χανίων

TUV AUSTRIA HELLAS πιστοποίηση

ΟΛΥΜΠΙΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

  Βόλου & Μειλίχου, Κάτω Συχαινά 
ΤΚ 26443  
  +30 2611100600

  rehab@olympion-group.com
  info@olympion-sa.gr

Πολιτική Ποιότητας ΚΑΑ Πάτρας

eqa πιστοποίηση

ΟΛΥΜΠΙΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Πεδινή Ιωαννίνων, Ιωάννινα 
ΤΚ 45500
  +30 2651113300

  rehab@olympion-group.com
  info@olympionioanninon.gr

Πολιτική Ποιότητας ΚΑΑ Ιωαννίνων

eqa πιστοποίηση

ΟΛΥΜΠΙΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Αγναντερό, Καρδίτσα
ΤΚ 43061  
  +30 2441102100

  rehab@olympion-group.com
  info@olympionthessalias.gr

Πολιτική Ποιότητας ΚΑΑ Θεσσαλίας

eqa πιστοποίηση

ΟΛΥΜΠΙΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Γιοφυράκια, Ηρακλείου
(κόμβος ΠΑΓΝΗ προς Σταυράκια)
ΤΚ 71500
  +30 2816002300

  rehab@olympion-group.com
  info@olympionhrakliou.gr

      

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης - Olympion Rehab